Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
 • Cymorth Cymru yw’r corff trosfwaol ar gyfer darparwyr gwasanaethau digartrefedd, cymorth cysylltiedig â thai a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

  Mae ein haelodau’n cefnogi pobl i fyw’n ddiogel ac yn annibynnol, gan reoli eu bywydau eu hunain yn eu cartrefi eu hunain. 

  • Connect
  • Cysylltu
  • Rydyn ni’n chwarae rôl ‘gyswllt’ allweddol, gan greu cysylltiadau rhwng gwahanol feysydd polisi a hybu gwaith partneriaeth effeithiol, i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. 

  • Strengthen
  • Cryfhau
  • Rydyn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau sector a pholisi i’n haelodau, ac yn cryfhau’r sector ymhellach trwy gynnig rhaglen berthnasol o hyfforddiant a digwyddiadau sydd â ffocws. 

  • Influence
  • Dylanwadu
  • Rydyn ni’n gweithredu fel ‘llais i’r sector’, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi sy’n effeithio ar ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. 

Shadow
 • Digwyddiad Ymgysylltu y Grant Cymorth Tai

  Ym mis Hydref 2018 cyhoeddodd Gweinidogion Llywodraeth Cymru y penderfyniad i rannu’r Grant Ymyrryd yn Fuan ac Atal yn ddau, gan wahanu’r grantiau yn ymwneud â thai oddi wrth yr elfennau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â thai, a hynny i holl awdurdodau lleol Cymru.  O ganlyniad i’r pend...

 • More...
 • Enillwyr Gwobrau Hybu Annibyniaeth 2018

  Cyhoeddwyd enwau enillwyr y Gwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth 2018 nos Wener 30 Tachwedd, a hynny mewn seremoni yng Nghaerdydd a drefnwyd gan Cymorth Cymru. Mae’r gwobrau – sydd bellach yn eu 12fed flwyddyn – yn dathlu gwaith a l...

 • More...

Beth sy Mlaen

There are currently no events.

Cysylltu

 • Speech Bubble We welcome Dr David Clubb (Afallen) and Bethan Proctor (CHC) to talk about the impact of climate change, and moving… https://t.co/bQ126upwkZ Speech Bubble

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2020 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2020
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774