Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Ymunwch ag elusen aelodaeth hynod ddylanwadol ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd ar y cyrion neu sydd mewn perygl o wynebu argyfwng tai yng Nghymru

Rydyn ni’n gweithredu fel ‘llais i’r sector’, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi sy’n effeithio ar ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi.

Rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gryfach gyda’n gilydd. Po fwyaf o bobl fydd yn ymuno â ni, uchaf fydd ein llais, a mwyaf o ddylanwad a gawn.

Codwch eich llais gyda ni a’n helpu i barhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r bobl sydd angen hynny fwyaf. 

Manteision aelodaeth
 • Dylanwad

  • Cyfle i fwydo’n uniongyrchol i’n trafodaethau dylanwadu gyda Llywodraeth Cymru, gan lywio’r broses o lunio a gweithredu polisi
  • Cynrychiolaeth effeithiol ar weithgorau a rhwydweithiau mewn meysydd polisi allweddol. Rydyn ni’n gweithio drosoch chi!
  • Teimlo manteision ein gwaith ymgyrchu a dylanwadu, a sicrhau bod hynny’n cyfateb i’ch anghenion chi ac anghenion y rhai rydych chi’n eu cefnogi
  • Cynigiwch am le ar Fwrdd Cymorth Cymru neu ymunwch â’n grwpiau ymgynghorol arbenigol i helpu i lywio cyfeiriad a gweithgareddau Cymorth.
 • Cyngor a chefnogaeth

  • Person penodol ‘i fynd ato/ati’ ar dîm Cymorth, fydd yn gweithio er lles pennaf eich sefydliad ac yn cymryd amser i ddeall eich blaenoriaethau, eich cyfleoedd a’ch heriau
  • Cyrraedd cynulleidfa ehangach trwy hybu dylanwad effeithiol eich sefydliad, a hanesion newyddion da ar wefan Cymorth
  • Cyrraedd yr ymgeiswyr gorau yn y sector trwy restru eich swyddi gwag yn ddi-dâl ar wefan newydd Cymorth
  • Marchnata eich gwasanaethau trwy gyfraddau hysbysebu gostyngol ar wefan Cymorth a chyfleoedd arddangos a noddi am bris gostyngol yn nigwyddiadau Cymorth 
 • Gwybodaeth a hyfforddiant

  • Rhaglen o ddigwyddiadau sydd wedi’i llunio i ymateb i’ch anghenion gwybodaeth a rhwydweithio
  • Hyfforddiant wedi’i deilwra sy’n addas ar gyfer anghenion a heriau penodol eich sefydliad
  • Gostyngiadau sylweddol ar holl gyrsiau hyfforddi, digwyddiadau a chynadleddau Cymorth Cymru
  • Tanysgrifiad am ddim i’n rhestr e-bost ar gyfer hyd at 20 o aelodau staff. Byddwch yn derbyn ein e-newyddlen bob pythefnos, gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector a digwyddiadau, yn ogystal â diweddariadau rheolaidd ar faterion polisi allweddol
  • Tanysgrifiad am ddim i gylchgrawn Welsh Housing Quarterly, sy’n werth £20 y flwyddyn.
 • Beth yw cost aelodaeth?

  Mae ffïoedd aelodaeth yn amrywio ac yn cael eu cyfrifo ar sail eich trosiant blynyddol yng Nghymru.

  Y ffi aelodaeth flynyddol i awdurdodau lleol yw £750

  I aelodau newydd nad ydynt ond yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol, mae gennym ffi aelodaeth flynyddol gychwynnol, sef £300

   

  Trosiant Blynyddol (in 000's unless otherwise stated)
  £35,000
  £100,000
  £250,000
  £500,000
  £1m Mil
  £3m Mil
  £5m Mil
  £7m Mil
  £10m Mil +
  Eich ffi flynyddol fyddai
 • Cefnogwyr

  Os nad ydych chi’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl sydd ar y cyrion neu sydd mewn perygl o wynebu argyfwng tai, ond fe hoffech chi gadw mewn cysylltiad â Cymorth Cymru, bydden ni wrth ein bodd yn eich cael yn ‘Gefnogwr’.

  Fel cefnogwr, byddwch chi’n derbyn ein e-newyddlen gyda newyddion a digwyddiadau diweddaraf y sector, yn ogystal â chyfraddau gostyngol ar gyfer ein cynadleddau, ein digwyddiadau, ac arddangos a hysbysebu.

  Mae 2 gategori o Gefnogwyr:

  • Cefnogwyr sefydliadol – £250 y flwyddyn
  • Cefnogwyr unigol – £50 y flwyddyn
 • Ymunwch nawr

  Ymunwch â Cymorth Cymru heddiw a bod yn rhan o sefydliad aelodaeth deinamig, egnïol sy’n gweithio i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu byw’n ddiogel ac yn annibynnol, gan reoli eu bywydau eu hunain yn eu cartrefi eu hunain.

  Ymuno ar-lein

 •  

  I gael rhagor o wybodaeth am ymaelodi â Cymorth a sut gallai hynny fod o fudd i’ch sefydliad, ffoniwch aelod o’n tîm cyfeillgar ar 029 2055 3687

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774