Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Shadow
Ein tîm

Mae Cymorth Cymru yng ngofal tîm canolog bychan sy’n gweithio o Gaerdydd, dan reolaeth Bwrdd o Ymddiriedolwyr.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i Cymorth Cymru? Gweld ein swyddi gwag diweddaraf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Bwrdd Cymorth? Sut mae gwneud hynny.

Shadow
Tîm staff Cymorth
 • Natalie Braunton

  Natalie Braunton

  Cyllid a Gweinyddol Cynorthwy-ydd

 • Katie Dalton

  Katie Dalton

  Cyfarwyddwr

 • Gareth Lynn Montes

  Gareth Lynn Montes

  Swyddog Ymchwil

 • Alex Osmond

  Alex Osmond

  Cydlynydd Tai yn Gyntaf: Polisi ac Ymarfer

 • Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Arweinydd Marchnata a Digwyddiadau

 • Mandy Powell

  Mandy Powell

  Rheolwr Polisi

 • Tanya Harrington

  Tanya Harrington

 • Maria Eide

  Maria Eide

  Rheolwr Cyllid a Systemau

 • Natalie Braunton

  Natalie Braunton

  Cyllid a Gweinyddol Cynorthwy-ydd

 • Katie Dalton

  Katie Dalton

  Cyfarwyddwr

 • Gareth Lynn Montes

  Gareth Lynn Montes

  Swyddog Ymchwil

 • Alex Osmond

  Alex Osmond

  Cydlynydd Tai yn Gyntaf: Polisi ac Ymarfer

 • Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Arweinydd Marchnata a Digwyddiadau

 • Mandy Powell

  Mandy Powell

  Rheolwr Polisi

 • Tanya Harrington

  Tanya Harrington

 • Maria Eide

  Maria Eide

  Rheolwr Cyllid a Systemau

Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth
 • Sam Austin

  Sam Austin

  Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

  Llamau

  Chair

 • Sian Morgan

  Sian Morgan

  Aelod Bwrdd

  Vice Chair

 • Jason Smith

  Jason Smith

 • Sian Aldridge

  Sian Aldridge

  Aelod Bwrdd

  Aelod Bwrdd

 • Karen Grunhut

  Karen Grunhut

  Aelod Bwrdd

 • Mohit Dar

  Mohit Dar

 • Nick Taylor

  Nick Taylor

 • Russ Kennedy

  Russ Kennedy

 • Lynne Evans

  Lynne Evans

 • Nancy Lidubwi

  Nancy Lidubwi

 • Caroline Davies

  Caroline Davies

 • Sam Austin

  Sam Austin

  Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

  Llamau

  Chair

 • Sian Morgan

  Sian Morgan

  Aelod Bwrdd

  Vice Chair

 • Jason Smith

  Jason Smith

 • Sian Aldridge

  Sian Aldridge

  Aelod Bwrdd

  Aelod Bwrdd

 • Karen Grunhut

  Karen Grunhut

  Aelod Bwrdd

 • Mohit Dar

  Mohit Dar

 • Nick Taylor

  Nick Taylor

 • Russ Kennedy

  Russ Kennedy

 • Lynne Evans

  Lynne Evans

 • Nancy Lidubwi

  Nancy Lidubwi

 • Caroline Davies

  Caroline Davies

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774