Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Shadow
Ein tîm

Mae Cymorth Cymru yng ngofal tîm canolog bychan sy’n gweithio o Gaerdydd, dan reolaeth Bwrdd o Ymddiriedolwyr.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i Cymorth Cymru? Gweld ein swyddi gwag diweddaraf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Bwrdd Cymorth? Sut mae gwneud hynny.

Shadow
Tîm staff Cymorth
 • Natalie Braunton

  Natalie Braunton

  Cyllid a Gweinyddol Cynorthwy-ydd

 • Hefin Rees Edwards

  Hefin Rees Edwards

  Swyddog Polisi a Cyfathrebu

 • Katie Dalton

  Katie Dalton

  Cyfarwyddwr

 • Nazia Azad-Warren

  Nazia Azad-Warren

 • Gareth Lynn Montes

  Gareth Lynn Montes

  Swyddog Ymchwil

 • Kate Oprava

  Kate Oprava

  Rheolwr Cyllid a Systemau

 • Alex Osmond

  Alex Osmond

  Cydlynydd Tai yn Gyntaf: Polisi ac Ymarfer

 • Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Arweinydd Marchnata a Digwyddiadau

 • Oliver Townsend

  Oliver Townsend

  Rheolwr Polisi

 • Natalie Braunton

  Natalie Braunton

  Cyllid a Gweinyddol Cynorthwy-ydd

 • Hefin Rees Edwards

  Hefin Rees Edwards

  Swyddog Polisi a Cyfathrebu

 • Katie Dalton

  Katie Dalton

  Cyfarwyddwr

 • Nazia Azad-Warren

  Nazia Azad-Warren

 • Gareth Lynn Montes

  Gareth Lynn Montes

  Swyddog Ymchwil

 • Kate Oprava

  Kate Oprava

  Rheolwr Cyllid a Systemau

 • Alex Osmond

  Alex Osmond

  Cydlynydd Tai yn Gyntaf: Polisi ac Ymarfer

 • Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Gwyn Thomas de Chroustchoff

  Arweinydd Marchnata a Digwyddiadau

 • Oliver Townsend

  Oliver Townsend

  Rheolwr Polisi

Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth
 • Sam Austin

  Sam Austin

  Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

  Llamau

  Chair

 • Sian Morgan

  Sian Morgan

  Aelod Bwrdd

  Vice Chair

 • Jason Smith

  Jason Smith

 • Andrew Belcher

  Andrew Belcher

  Aelod Bwrdd

  Aelod Bwrdd

 • Karen Grunhut

  Karen Grunhut

  Aelod Bwrdd

 • Mohit Dar

  Mohit Dar

 • Nick Taylor

  Nick Taylor

 • Russ Kennedy

  Russ Kennedy

 • Katie Howells

  Katie Howells

 • Chrissie Wood

  Chrissie Wood

 • Caroline Davies

  Caroline Davies

 • Sam Austin

  Sam Austin

  Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

  Llamau

  Chair

 • Sian Morgan

  Sian Morgan

  Aelod Bwrdd

  Vice Chair

 • Jason Smith

  Jason Smith

 • Andrew Belcher

  Andrew Belcher

  Aelod Bwrdd

  Aelod Bwrdd

 • Karen Grunhut

  Karen Grunhut

  Aelod Bwrdd

 • Mohit Dar

  Mohit Dar

 • Nick Taylor

  Nick Taylor

 • Russ Kennedy

  Russ Kennedy

 • Katie Howells

  Katie Howells

 • Chrissie Wood

  Chrissie Wood

 • Caroline Davies

  Caroline Davies

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2020 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2020
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774