Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Cymorth Cymru yn cydnabod gwerth gweithio ar y cyd, ac rydym wedi adeiladu partneriaethau effeithiol gydag ystod o wahanol sefydliadau i’n helpu i gyflawni ein nodau. 

Rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gryfach gyda’n gilydd. Trwy weithio mewn partneriaeth gallwn ni gael mwy o ddylanwad, a chyflawni newid ystyrlon i’r bobl y mae ein haelodau yn eu cefnogi. 

Isod ceir detholiad o’r sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda Cymorth Cymru cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Shadow
Join Now

I gael rhagor o wybodaeth am ymaelodi â Cymorth a sut gallai hynny fod o fudd i’ch sefydliad, ffoniwch aelod o’n tîm cyfeillgar ar 029 2055 3687

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774