Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru, ac yn gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

Mae Fforwm Darparwyr Rhanbarthol Bae’r Gorllewin yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn.

Cysylltiadau allweddol

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol
Debra Trezise 

Cadeirydd Fforwm Bae’r Gorllewin 
Yn wag

Is-gadeirydd Fforwm Bae’r Gorllewin 
Rob Barker, Sands Cymru

Cynrychiolwyr Darparwyr Bae’r Gorllewin 
Liz Slade, Prosiect Pobl Ifanc Sengl Ddigartref Abertawe (gwasanaethau tymor byr)
Jill Nicholson, Cartrefi Cymru (gwasanaethau tymor hir)
Isabelle Morgan, Hafan Cymru (dirprwy gynrychiolydd)

Pwyllgor Cydweithio Rhanbarthol Bae’r Gorllewin  

 

Dogfennau Cyfarfodydd
Fforymau Darparwyr Rhanbarthol

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fforymau Darparwyr Rhanbarthol, gan gynnwys dyddiadau’r fforymau, papurau’r cyfarfodydd a manylion cynrychiolwyr y darparwyr, cliciwch ar y rhanbarth perthnasol isod.

Y Fro a Chaerdydd
Gwent
Cwm Tâf
Bae'r Gorllewin
Y Canolbarth a'r Gorllewin
Gogledd Cymru

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774