Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru, ac yn gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

Mae Fforwm Darparwyr Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 3 Medi 2015 yng Nghanolfan Fusnes Conwy.

Anfon e-bost Owen Brown i gadw eich lle.

 

Cysylltiadau allweddol

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol
Rachel Pierce Jones 

Cadeirydd Fforwm Gogledd Cymru 
Tricia Jones, Hafan Cymru

Is-gadeirydd Fforwm Gogledd Cymru 
Alison Hamlington, Cymorth i Ferched Cymru

Cynrychiolwyr Darparwyr Gogledd Cymru 
Elwen Roberts, Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd (gwasanaethau tymor byr)
Lynne Evans, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru (gwasanaethau tymor byr)
Rob Loudon, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn (gwasanaethau tymor hir)
Mary Harrison, Anheddau (gwasanaethau tymor hir)

Pwyllgor Cydweithio Rhanbarthol Gogledd Cymru  

 

Dogfennau Cyfarfodydd
Fforymau Darparwyr Rhanbarthol

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fforymau Darparwyr Rhanbarthol, gan gynnwys dyddiadau’r fforymau, papurau’r cyfarfodydd a manylion cynrychiolwyr y darparwyr, cliciwch ar y rhanbarth perthnasol isod.

Y Fro a Chaerdydd
Gwent
Cwm Tâf
Bae'r Gorllewin
Y Canolbarth a'r Gorllewin
Gogledd Cymru

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774