Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru, ac yn gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

Bydd manylion y Fforwm Rhanbarthol Darparwr Canolbarth a Gorllewin nesaf yn cael eu postio yma.

Cysylltwch â Oliver Townsend am fwy o wybodaeth

 

Cysylltiadau allweddol

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol
Diane Harrott

Cadeirydd Fforwm Y Canolbarth a'r Gorllewin 
Louise Webster, Cymdeithas Tai Cantref

Is-gadeirydd Fforwm Y Canolbarth a'r Gorllewin 
Yn wag

Cynrychiolwyr Darparwyr Y Canolbarth a'r Gorllewin 
Richard Lucas, Cymdeithas Gofal Ceredigion (gwasanaethau tymor byr)
Kirsty Ellis, Caer Las Cymru (gwasanaethau tymor byr)
Sharon Court, Gwalia (gwasanaethau tymor hir)
Cyra Shimell, Cymdeithas Tai Teulu (dirprwy gynrychiolydd)

Pwyllgor Cydweithio Rhanbarthol Y Canolbarth a'r Gorllewin

 

Dogfennau Cyfarfodydd
Fforymau Darparwyr Rhanbarthol

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fforymau Darparwyr Rhanbarthol, gan gynnwys dyddiadau’r fforymau, papurau’r cyfarfodydd a manylion cynrychiolwyr y darparwyr, cliciwch ar y rhanbarth perthnasol isod.

Y Fro a Chaerdydd
Gwent
Cwm Tâf
Bae'r Gorllewin
Y Canolbarth a'r Gorllewin
Gogledd Cymru

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2020 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2020
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774