Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru, ac yn gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

Mae Fforwm Darparwyr Rhanbarthol Y Fro a Chaerdydd yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn. 

Cysylltiadau allweddol

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol
Kate Hollinshead 

Cadeirydd Fforwm Y Fro a Chaerdydd 
Angelina Rodriques, Bawso

Is-gadeirydd Y Fro a Chaerdydd 
Yn wag

Cynrychiolwyr Darparwyr Y Fro a Chaerdydd 
Frances Beecher, Llamau (gwasanaethau tymor byr)
Ceri Meloy, Dimensions Cymru (gwasanaethau tymor hir)
Jeff Gooch, Gwalia (dirprwy gynrychiolydd)
Zena Winstone, Mirus (dirprwy gynrychiolydd)

Pwyllgor Cydweithio Rhanbarthol Y Fro a Chaerdydd

 

Dogfennau Cyfarfodydd
Fforymau Darparwyr Rhanbarthol

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fforymau Darparwyr Rhanbarthol, gan gynnwys dyddiadau’r fforymau, papurau’r cyfarfodydd a manylion cynrychiolwyr y darparwyr, cliciwch ar y rhanbarth perthnasol isod.

Y Fro a Chaerdydd
Gwent
Cwm Tâf
Bae'r Gorllewin
Y Canolbarth a'r Gorllewin
Gogledd Cymru

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774