Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Nid sefydliad cyhoeddus yw Cymorth Cymru, felly ni all ddarparu gwasanaethau cymorth na chyngor am dai.

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â llinell gyngor a chymorth Shelter Cymru ar 0845 075 5005 neu ewch i'r wefan

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774