Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae hysbysebu gyda Cymorth Cymru yn rhwydd, yn gyflym ac yn gost-effeithiol.

Mae gan Cymorth fynediad uniongyrchol at gannoedd o sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau – digartrefedd, cymorth yn gysylltiedig â thai, byw â chymorth, a gofal cymdeithasol.

Trwy hysbysebu ar ein gwefan neu yn ein cylchlythyr, byddwch yn dod i gysylltiad â phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y sector hwn; mae’n ddull effeithiol o ennyn ymateb i’ch hyfforddiant, eich tendrau neu gynhyrchion, a’ch gwasanaethau.

Gallwn gynnig disgownt i rai sy’n hysbysebu’n gyson, neu sy’n trefnu hysbysebion lluosog. Gofynnwch i ni gynllunio pecyn a fydd yn ateb eich gofynion.

Hysbyseb ar y Wefan:

£199 + TAW bob mis (aelodau Cymorth)
£249 + TAW bob mis (heb fod yn aelodau)

E-gylchlythyr:

£99 + TAW y rhifyn (aelodau Cymorth)
£149 £149 + TAW y rhifyn (heb fod yn aelodau)

Fel sefydliad dielw, mae unrhyw arian a godir trwy hysbysebu’n cael ei ddefnyddio i ddatblygu Cymorth er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gwrdd ag anghenion y sector.

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich helpu. Anfonwch e-bost at Jodi Cox neu ffoniwch ni ar 029 2078 9155.

 

Hysbysebu Swyddi Gwag

Mae Cymorth Cymru yn cynnig gwasanaeth rhestru swyddi i’ch helpu i roi cyhoeddusrwydd i’ch swyddi gwag a’u gosod o flaen cynulleidfa luosog o’r gwahanol sectorau – digartrefedd, cymorth yn gysylltiedig â thai, byw â chymorth a gofal cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth ynghylch hysbysebu swydd wag

Rhestr o’r swyddi diweddaraf yn y sector

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774