Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae digwyddiadau Cymorth Cymru yn gyfle gwych i godi eich proffil yn y sectorau cymorth sy’n gysylltiedig â thai, digartrefedd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a hyrwyddo eich sefydliad i gynulleidfa fawr.

Mae gan Cymorth rwydwaith mawr o gysylltiadau a byddwch yn elwa ar gael eich hyrwyddo i’r rhwydwaith hwn drwy negeseuon e-bost, deunyddiau print a’r cyfryngau cymdeithasol.

  • 120+ o Aelodau
  • 4000+ o gysylltiadau rhestr bostio
  • 5000+ o ddilynwyr Twitter

Mae gennym nifer o gyfleoedd noddi, arddangos a hysbysebu sy’n gweddu i amrywiaeth o gyllidebau. Anfonwch e-bost at Gwyn Thomas de Chroustchoff neu ffoniwch 029 2078 9158 i gael rhagor o wybodaeth.

Gall aelodau Cymorth fanteisio ar ostyngiad ar bob pecyn noddi ac arddangos. Darllenwch ragor am ddod yn aelod

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2020 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2020
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774