Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Digwyddiadau

Rydyn ni’n gwneud y gwaith caled ar eich rhan, gyda rhaglen o ddigwyddiadau sy’n helpu i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau pwysig a deddfwriaeth.

Mae Cymorth yn cryfhau ac yn herio trwy raglen ysgogol o ddigwyddiadau, sy’n canolbwyntio ar faterion cyfoes ac arfer da, gan sicrhau bod ein haelodau yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau polisi a sector, yn ogystal ag elwa o gyfleoedd effeithiol i rwydweithio.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnal ein cynhadledd flynyddol ym mis Mawrth, ac rydyn ni hefyd yn cynnal seremoni wobrwyo flynyddol ym mis Rhagfyr, sy’n dathlu goreuon y sector.

Rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau i ddod.

Mae ein digwyddiadau yn gyfle gwych i hyrwyddo eich sefydliad neu eich gwasanaethau i gynulleidfa fawr. Mae manylion am ein pecynnau noddi ac arddangos ar gael yma.

Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod ein digwyddiadau’n diwallu anghenion y sector, felly os bydd gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau digwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Mae aelodau Cymorth yn elwa o ostyngiadau sylweddol ar ein holl hyfforddiant a digwyddiadau. Rhagor o wybodaeth am fanteision eraill aelodaeth.

Mai 2021
Llu
Maw
Mer
Iau
Gwe
Sad
Sul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Calendr Digwyddiadau

Porwch drwy’r calendr a dewiswch ddyddiad sy’n cynnwys digwyddiad i weld yr wybodaeth yma.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774