Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
  • Quote
    Cyflwyniad ardderchog, ac roeddwn i’n rhyfeddu at wybodaeth yr hyfforddwr a’i allu i esbonio pethau ‘mewn ffordd syml’. Hyfforddiant oedd yn wir yn bleser - diolch!
    Quote
Shadow
Hyfforddiant

Rydyn ni’n gwybod mai’r bobl yw adnodd mwyaf gwerthfawr unrhyw sefydliad.

Mae Cymorth yn darparu hyfforddiant mewnol wedi’i deilwra, i’ch helpu chi a’ch tîm i sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a deddfwriaeth, fel bod modd i chi barhau i gyflwyno’r gwasanaeth gorau posibl i’r bobl rydych chi’n eu cefnogi.

Gan weithio gyda’n partneriaid hyfforddi arbenigol, gallwn eich helpu i ddylunio cwrs hyfforddi sy’n ymateb i ofynion penodol eich sefydliad.

Gall cyflwyno cwrs yn fewnol fod yn fwy cost-effeithiol – drwy arbed amser, teithio a chostau llety. Rydyn ni’n darparu’r tiwtor arbenigol a’r holl ddeunydd hyfforddi.

Efallai y byddwch hefyd am rannu cost cynnal cwrs drwy wahodd cyfranogwyr o grwpiau neu sefydliadau eraill yn eich ardal.

Ymhlith y cyrsiau mewnol yr ydym wedi’u cyflwyno’n ddiweddar mae:

  • Cyflwyniad i Gymorth Cysylltiedig â Thai
  • Cyfweliadau Ysgogol
  • Ffiniau Personol a Phroffesiynol
  • Diogelu

Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol o bell ffordd, a byddwn ni’n gweithio gyda chi i greu cwrs wedi’i deilwra sy’n ymateb i’ch anghenion.

I gael dyfynbris, anfonwch e-bost at Richard Barningham neu ffoniwch 029 2055 3687. Byddwn ni’n dod nôl atoch chi cyn gynted â phosib, ac o fewn 5 niwrnod gwaith.

Mae aelodau Cymorth yn elwa o ostyngiadau sylweddol ar ein holl hyfforddiant a digwyddiadau. Gwybodaeth am fanteision eraill aelodaeth.

Shadow

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774