Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Shadow
Cyflwyno blog gan westai

Yn ogystal â blogiau gan dîm Cymorth, rydyn ni hefyd yn awyddus i arddangos safbwyntiau o bob rhan o’r sector, trwy gynnig cyfleoedd i’n haelodau a’n partneriaid gyflwyno blog gwestai.

Gallai hyn fod ar ffurf blog unigol ar bwnc penodol, neu nodwedd fwy rheolaidd, o bosib yn sôn am gynnydd prosiect neu ymgyrch arbennig.

Cysylltwch â Jodi Cox i gael rhagor o wybodaeth. 

Shadow
Blog

Diolch am eich gwaith
Yn y blog hwn, mae Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru, yn talu teyrnged i waith anhygoel aelodau Cymorth yn ystod y pandemig. Rydyn ni’n hynod falch o ymdrechion pawb sy’n gweithio yn y sector digartrefedd, tai a cymorth yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn. Rydych chi wedi bod yn ystwyth ac yn hyblyg, gan addasu eich gwasanaethau i ddelio â heriau ymbellhau cymdeithasol, hunan-ynysu ...

Darllen mwy

Rydyn ni wedi parhau i Gefnogi Pobl
Ddydd Mawrth 8 Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cyllid Cefnogi Pobl (CP) yn cael ei ddiogelu ar gyfer 2015/16, ar yr un lefel ariannol ag a gyflwynwyd yn 2014/15. Rydyn ni wrth ein bodd bod y gronfa hollbwysig hon yn cael ei diogelu, ac mae'r cyhoeddiad hwn yn nodi llwyddiant yr ymgyrch ar y cyd gan Cymorth Cymru a CHC –

Darllen mwy

Cefnogi Pobl: Blog gwestai gan Janice Bell, Cymdeithas Tai Taf
Janice BellPennaeth Gwasanaethau CynnalCymdeithas Tai Taf Ers pryd rydych chi'n gweithio yn y sector? Ar ôl graddio mewn Polisi Cymdeithasol, fe wnes i hyfforddi fel Nyrs a Bydwraig. Cychwynnodd fy ngyrfa ym maes tai yn 1992 gydag United Welsh, lle bues i'n helpu i ddatblygu Prosiectau Prep o un cartref gofal cofrestredig bychan i 5 o brosi...

Darllen mwy

Comisiynu a Chydweithio ar Ymyl y Clogwyn
Oliver TownsendRheolwr Polisi, Cymorth Cymru Y storm berffaith. Dyw'r ymadrodd ddim yn gweddu'n union. Mae'n rhy dwt. Yn ymddwyn yn rhy dda. Mae storm berffaith yn cyfleu delweddau o rywbeth taclus, mathemategol, a damcaniaethol. Mae'r gwir am y pegwn â hynny. Mae hefyd yn swnio'n sydyn. Storm o nunlle. Dy...

Darllen mwy

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774