Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Shadow
Cyflwyno blog gan westai

Yn ogystal â blogiau gan dîm Cymorth, rydyn ni hefyd yn awyddus i arddangos safbwyntiau o bob rhan o’r sector, trwy gynnig cyfleoedd i’n haelodau a’n partneriaid gyflwyno blog gwestai.

Gallai hyn fod ar ffurf blog unigol ar bwnc penodol, neu nodwedd fwy rheolaidd, o bosib yn sôn am gynnydd prosiect neu ymgyrch arbennig.

Cysylltwch â Jodi Cox i gael rhagor o wybodaeth. 

Shadow
Blog

Sut mae sicrhau bod eich cynnig am wobr yn sefyll allan
Dilynwch awgrymiadau gwych ein beirniaid i greu cynnig llwyddiannus yn y Gwobrau Hybu Annibyniaeth Gall cynnig yn y Gwobrau Hybu Annibyniaeth sicrhau buddion sylweddol i'ch sefydliad. Gall cynnig llwyddiannus roi hwb i forâl y staff, codi eich proffil a helpu i hyrwyddo eich g...

Darllen mwy

Simon Thomas AC yn ymweld â phrosiect Hafan Cymru ar gyfer benywod ifanc
Jodi CoxRheolwr Cyfathrebu a Marchnata, Cymorth Cymru Rai wythnosau’n ôl roeddwn i’n ddigon ffodus i fynd gyda Simon Thomas, AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin, ar ymweliad â phrosiect Hafan Cymru yng Nghaerfyrddin, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin trwy’r Rhaglen Cefnogi Pobl. Gan fod fy swydd yn golygu fy mod i’n treulio’r r...

Darllen mwy

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774