Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae barn ein haelodau’n holl bwysig wrth lunio polisïau a deddfwriaeth y llywodraeth sy’n effeithio ar bobl yng Nghymru sydd ar yr ymylon ac mewn perygl.

Mae Cymorth Cymru’n ymateb i nifer o ymgynghoriadau, ymholiadau a cheisiadau am dystiolaeth mewn cysylltiad â’n haelodau.

Dysgwch ragor am ymgynghoriadau cyfredol a rhai yn y gorffennol, a sut y gallwch chwarae rhan

Ymgyngoriadau cyfredol

There are no consultations to show.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774