Symposiwm Digartrefedd 2023

Abstract image of an event setting

9 Tachwedd 2023 |

Ymunwch â ni ar gyfer ein Symposiwm ar Ddigartrefedd blynyddol, lle byddwn yn rhannu’r dystiolaeth ddiweddaraf, datblygiadau polisi ac arfer da mewn atal a lleddfu digartrefedd.

Rydym yn gyffrous iawn wrth gyhoeddi ein cynhadledd wyneb-yn-wyneb gyntaf i’w chynnal ers y pandemig. Gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni ar 9 Tachwedd 2023 ar gyfer ein Symposiwm ar Ddigartrefedd yn y Deml Heddwch, Caerdydd.

Rydym wrth ein bodd fod Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cytuno i siarad yn y digwyddiad, a fydd hefyd yn cynnwys sesiynau ar bynciau allweddol megis diwygio deddfwriaetholdigartrefedd ac anableddsafonau tai â chymorth, a chynhwysiant iechyd.

Lawrlwythwch y rhaglen yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly trefnwch eich tocyn heddiw!

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r digwyddiad hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni yn  events@cymorthcymru.org.uk. Mae noddi’n cynnwys brandio, gwybodaeth a dolenni ar draws ein gwefan, llwyfan digwyddiad ar-lein, e-bostiadau, cyfryngau cymdeithasol, rhaglen a mwy, yn ogystal â nifer cyfyngedig o lefydd am ddim i fynychwyr.