Polisïau ac Ymgyrchoedd

Mae Cymorth Cymru yn gweithredu fel llais y sector gwasanaethau digartrefedd a chymorth tai, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi, deddfwriaeth ac arferion sy’n effeithio ar ein haelodau a’r bobl y maent yn eu cefnogi.

Ein Rhwydweithiau

Mae ein rhwydweithiau yn hanfodol i waith Cymorth ac yn ein galluogi i gadw mewn cysylltiad â’n haelodau. Maent yn darparu lleoedd i’n haelodau gael diweddariadau polisi allweddol, rhannu eu barn a’u profiadau, dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth, llywio ein hymgyrchoedd, clywed gan siaradwyr allanol, a rhannu arferion da.

Digwyddiadau a Hyfforddiant

Mae Cymorth yn cynnal cyfres o gynadleddau, digwyddiadau a gweminarau drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o safon uchel o Gymru, y DU a thu hwnt.

Newyddion a Blogiau

Newyddion Diweddaraf

Diffyg cyllid Llywodraeth Cymru yn gwthio gweithwyr digartrefedd i dlodi

Dysgwch fwy
Ein Blog

Passion and determination will only get you so far: The sector needs funding

Dysgwch fwy
Newyddion Diweddaraf

Heddiw, mae Canghellor y DU wedi cyhoeddi £180 miliwn mewn cyllid ychwanegol ar gyfer Llywodraeth Cymru, fel rhan o Ddatganiad y Gwanwyn.

Dysgwch fwy
Newyddion Diweddaraf

Cymorth yn hynod siomedig gyda Chyllideb Derfynol 2023/24

Dysgwch fwy
Newyddion Diweddaraf

Newydd: Fframwaith Canlyniadau’r Grant Cymorth Tai

Dysgwch fwy
Newyddion Diweddaraf

Cymorth ‘yn siomedig iawn’ gyda chyllideb ddrafft Cymru

Dysgwch fwy